Індустріалбанк збільшив капітал та змінює адресу
Среда, 21 Февраль 2018 10:29 Версия для печати

Індустріалбанк збільшив капітал та змінює адресу

Оцените материал
(0 голосов)

У За­по­ріжжі 14 лютого 2018 року відбулись спільні загальні збори учасників Індустріалбанку
та Експрес-Банку. На зборах були зат­верд­жені зміни до Ста­туту Індустріалбанку –
як банку-правонаступника, що стосуються збільшення статутного капіталу, правонаступництва Індустріалбанку за всіма зо­бо­в’язаннями Експрес-Банку та змі­ни місцезнаходження банку.
Статутний капітал банку після завершення всіх юридичних про­цедур реєстрації складатиме 856565811,50 грн. Він роз­поділений на 260354350 штук прос­тих іменних акцій без­до­ку­ментарної форми, номі­нальною вартістю 3,29 грн за одну акцію.
Прийнято рішення про зміну ад­реси місцезнаходження банку на нову: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7 замість: м.За­­по­­ріжжя, вул. Незалежної Ук­­раї­ни, 39-д. Зміна адреси міс­це­знаходження відбудеться після по­годження змін до статуту Банку На­ціо­на­ль­­­­ним Банком України та їх дер­жав­ної реєстрації відповідно до вимог законодавства.
Інтеграція банків оптимальним шляхом стала можливою завдяки спрощеній системі об’єднання банків, яку забезпечив На­ціо­наль­ний банк України. За рік за підтримки НБУ ми пройшли складний багатоетапний процес створення сильного єдиного банку і наразі завершуємо процедуру внесенням необхідних змін до Статуту банку”, – зазначив Михайло Букрєєв, Голова Правління Індустріалбанку.
Вперше про об'єд­нан­ня двох банків Голова Правління
Ін­дустріал­­банку Михайло Бук­рєєв заявив у лю­­тому 2017 року. На початку серпня ми­ну­лого року акціонери затвер­ди­ли план реорганізації Експрес-банку  та приєд­нання його до Ін­дустріалбанку, а також визначили склад правління об'єд­наної фінансової установи. 18 серпня 2017 року НБУ схвалив приєднання Експрес-банку до Індустріалбанку.
З 1 грудня 2017 року пра­цює єдиний банк –
Ін­дуст­ріалбанк, мережа відділень якого налічує 105 точок продажів у 66-ти містах країни, а кількість банкоматів становить 319 одиниць по всій Україні.

Справка:  Індустріалбанк (м. Запоріжжя), заснований в 1990 році – універсальний Банк з приватним капіталом, який надає широкий перелік послуг підприємствам, підприємцям та населенню. За кла­си­фікацією НБУ входить до третьої групи банків. Фінансова надійність Банку 8 грудня 2017 року вкотре отримала підтвердження рейтингами незалежного рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг» на рівні uaА- з прогнозом «стабільний». Рейтинг свідчить про високий рівень кредитоспроможності фі­нансової установи в порівнянні з ін­шими українськими позичальниками або борговими інструментами.
Індустріалбанк є правонаступником усіх прав та обов'язків Експрес-Банку, об’єднання з яким відбулося 1 грудня 2017 року. На сьогодні мережа Банку налічує 104 відділення у 23 областях Ук­раїни, а кількість банкоматів зросла до 319-ти одиниць по всій Україні.
Ліцензія НБУ № 126 від 12.10.2011 р.

 


Прочитано 964 разПоиск